AzMuhasib v1.2

"AzMuhasib v1.2" proqramı Azərbaycan qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq idarə, müəssisə və təşkilatlarda mühasibat uçotunun "Milli Mühasibat Uçotu Standartları" əsasında avtomatlaşdırılması məqsədilə yaradılmışdır.

Proqram mülkiyyət formasından asılı olmayaraq bütün sahələrin - büdcə, kommersiya, qeyri-hökümət təşkilatları, siyasi partiyalar və s. müəssisə və təşkilatların mühasibat uçotunun avtomatlaşdırılmasını təmin edir.

Proqramda Beynəlxalq Standartlara uyğun hesablar planı əsasında uçot qurmaq imkanı var. Proqramın Azərbaycan qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq büdcəkommersiya təşkilatları siyasi partiyalar və qeyri-hökumət təşkilatları (QHT) üçün təsdiq edilmiş Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına (MMUS) və İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına uyğun xüsusi modulları mövcuddur.

Proqramda azərbaycanrus və ingilis dillərində işləmək və məlumatların hansı dildə daxil edilməsindən asılı olmayaraq, mühasibat və maliyyə hesabatlarını hər 3 dildə əldə etmək mümkündür.  

Bütün formaların MS Excel proqramına eksport etmək imkanı var. Məlumatları qabaqcadan hazırlanmış şablonlar (standart müxabirləşmələr) vasitəsi ilə daxil etmək, istənilən hesab üzrə analitik uçot təşkil etmək mümkündür. İstifadəçilər proqramın "Hesabatların dizayneri" modulu vasitəsi ilə istənilən cədvəlləri və maliyyə hesabat formalarını asanlıqla yarada və ya düzəlişlər edə bilərlər.

Proqram tək istifadəçi üçün Windows əməliyyat sisteminin bütün versiyalarında işləyir.

"AzMuhasib v1.2"  proqramının blok-sxemi və modulları aşağıdakılardan ibarətdir:

 Hesablar planı.  Hesablar planı 3 dildə təqdim edilir: 

 Memorial order.  Müxabirləşmələr memorial orderə işlənir:


"Memorial order" əsasında bütün uçot registrləri və maliyyə hesabatları avtomatik hazırlanır:

 Baş kitab

 Baş hesablar və subhesablar üzrə dövriyyə cədvəlləri

 Debitorlar və kreditorlar üzrə dövriyyə cədvəli:


 Təhtəl-hesab şəxslər üzrə dövriyyə cədvəli
 Avans hesabatı

 Kassa və bank hesabatları  


 Debitorlar və kreditorlar üzrə analitik uçot
 Satış üzrə analitik uçot


 Xərclər üzrə analitik uçot:


 Cari hesablar üzrə gündəlik və dövri hesabatlar


 Balans.  Memorial orderdə işlənilən müxabirləşmələr əsasında avtomatik olaraq balans hesabatı alınır. İstifadəçi balansın formalaşması üçün müxabirləşmələrə görə tənzimləmə apara bilər.

 Maliyyə hesabatları. Balans hesabatı kimi, digər maliyyə hesabatları da müxabirləşmələrin nəticəsində avtomatik əldə edilir.

 Bank hesabatları. Müxtəlif banklarda müxtəlif valyutalar üzrə hesabatlar.

 Kassa mədaxil və məxaric orderləri


Bank sənədləri:

 Hesab-faktura 

 Ödəniş tapşırıqları
 Valyuta köçürmələri

"AzMuhasib v1.2" proqramının üstünlükləri:

 Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun hazırlanmışdır, hazır hesablar planı və maliyyə hesabatları var

 Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində işləmək, həmin dillərdə hesabat alaraq Excel proqramına eksport etmək imkanı var

 Proqram sadə və rahat interfeysə malikdir

 İstənilən sayda müəssisənin uçotunu aparmaq mümkündür
 Normativləri nizamlama imkanları var, qanunvercilikdə və təlimatlarda dəyişiklik olduqda bunların bilavasitə istifadəçi tərəfindən yerinə yetirilməsi mümkündür

Proqrama əlavə olaraq, mühasibatlıq modulunda işlənilən müxabirləşmələrlə əlaqəsi olmayan, lakin vahid kataloqlarlardan istifadə edən məhaqqı", "Anbar" və sas vəsaitlər" modulları daxildir.

Proqramın köhnə hesablar planı (iki rəqəmli kodlar) ilə işləyən "AzMuhasib v1.1" versiyası da mövcuddur. Proqramda müxabirləşmələrin köhnə hesablarla işlənməsinə baxmayaraq, maliyyə hesabatlarını Milli Muhasibat Uçotu Standartları formasında almaq mümkündür.

      

 Proqramın stabil işləməsinə, iş prosesində rahatlığına və kompüterdə iş təcrübəsi az olan istifadəçilər tərəfindən qısa müddətdə mənimsənilməsinə zəmanət  verilir

      

     Əlaqə