Hesablar planı

 

Müəssisənin hesablar planı (köhnə hesablar)