"Ticarət" proqramı

                                                         

"Ticarət" proqramı idarə, müəssisə və təşkilatların anbarlarında, topdansatış və pərakəndə ticarət müəssisələrində mal-material və pul vəsaitləri uçotunun aparılması, borclara nəzarət edilməsi, maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin nəticələri haqqında geniş hesabatların əldə edilməsi məqsədilə yaradılmışdır.

Proqramda Azərbaycan, English  Русский dillərində işləmək mümkündür.

Proqram Windows əməliyyat sisteminin bütün versiyalarında işləyir. Bütün qaimələr və hesabatlar MS Excel proqramına eksport edilir.

Proqramda istənilən sayda obyekt (anbar, mağaza, sex və s.) yatarmaq və obyektlər arası yerdəyişmə etmək mümkündür. İstehsalat bölməsində sərf olunan xammal və materialların silinməsi və bunun müqabilində hazır məhsullun mədaxil edilməsi prosesi yerinə yetirilir.

Alınmış və yaxud satılmış malların geri qaytarılması imkanı var.

Malların həm miqdar, həm də qablaşdırılmış formada qutu sayına görə hesabatlarını əldə etmək mümkündür. 

Malların uçotu istənilən valyutada aparıla bilər. Hər bir valyutanın məzənnəsi xronoloji qaydada qeyd edilir və hesablamalar tarixlərə uyğun olaraq müvafiq məzənnədə aparılır. Hər bir kontragentlə qarşılıqlı borc onunla razılaşdırılmış valyutada aparılır.

Proqramda istənilən sayda kassa və bank hesablarını qeydiyyata almaq mümkündür. Hər bir kassa, bank hesabı üzrə müxtəlif valyutalarda uçot aparmaq və ayrılıqda açılışları almaq mümkündür.

Mal və pul əməliyyatlarının nəticəsi borc jurnalında müştərilər üzrə əksini tapır. Əməliyyatlar müxtəlif valyutalarda aparıldıqda, proqramda hər bir müştəri üzrə borclar onunla qarşılıqlı formada razılaşdırılan valyutaya uyğun olaraq hesablanır. Hər bir mal üzrə borcun hissə-hissə ödənilməsinə nəzarət etmək və vaxtı keçmiş borclara nəzarət etmək mümkündür.

Malların qeydiyyatını və uçotunu kod və adlar, həmçinin əlavə olaraq rəng, ölçü, seriya №-si, istehsalçı, İMEİ kod və sair xüsusiyyətlər üzrə aparmaq və bu göstəricilər üzrə analitik hesabatlar almaq olur. Malları qruplar və tiplər səviyyəsində təsnifləşdirmək mümkündür.

Proqramda malların mədaxili və satışını barkod (barcode) oxuyan skaner vasitəsilə həyata keçirmək mümkündür. Barkodu olmayan mallara sərbəst qaydada kod vermək olar.

Proqramın yeni nəsil nəzarət-kassa aparatları ilə inteqrasiyası mümkündür.

Hazırlanmış məxaric (satış) qaimələrindən excel cədvəlinə avtomatik export etməklə "EFP" proqramı üçü"Oflayn rejimdə" elektron qaimə-fakturaları tərtib etmək mümkündür.

Mal alışı və mal satışını qabaqcadan sifarişlər tərtib etməklə mal qalığında nəzərə almaq mümkündür. Sifarişlər icra edildikdə mallar qalıqdan silinir.

Proqram şəbəkədə işlədikdə və ya uzaq məsafədən idarə edildikdə, sifarişçinin istəyinə uyğun olaraq hər bir istifadəçi üçün zəruri olan interfeys yaradılır. İstifadəçi adı və fərdi şifrə vasitəsilə istifadəçi onun üçün nəzərdə tutulan interfeysdə proqramı idarə edir. Məsələn, kassir üçün nəzərdə tutulan interfeysdə ancaq onun icazəsində olan kassada əməliyyatlar aparmaq mümkündür. Digər modullar, yəni anbar, maliyyə vəziyyəti və s. kassirə aid olmadığı üçün bu bölmələr onun üçün proqramda görünməz olurr. Yaxud anbardar ancaq mal əməliyyatları apardığı üçün digər modullar onun üçün görünməzdir. Rəhbərlik üçün əlavə olaraq, maliyyə vəziyyəti haqqında hesabatlar açıla bilər və s.

Proqramın modulları və hesabatlar:

 Malların mədaxili:

  Malların məxarici (satışı):

 Malların anbarlar arasında yerdəyişməsi

 Malların alıcıdan geri qaytarılması

 Malların malgöndərənə geri qaytarılması

 Malların hərəkəti:

 Malların qalığı:

 Malların satışı haqqında müxtəlif hesabatlar

 Borclar haqqında hesabatlar:

 Vaxtı keçmiş borclar haqqında analitik hesabatlar

 Hər bir müştəri üzrə borcların açıqlaması (qaimələr və mallar səviyyəsində)

 Kassa və bank orderləri

 Kassa və bank hesabları üzrə pul vəsaitlərinin hərəkəti və qalığı haqqında hesabatlar. Hər bir kassa və bank hesabı üzrə açıqlamalar

 Müəssisənin xərcləri haqqında hesabatlar

 Mallar üzrə satışdan əldə olunan gəlirlər və ya dəymiş zərərlər haqqında hesabatlar

 Alıcılar üzrə satışın həcmi və rentabellik səviyyəsi haqqında hesabatlar

 Müəssisənin mənfəəti və yekun balansı

                        

 Proqramın stabil işləməsinə, iş prosesində rahatlığına və kompüterdə işləmək təcrübəsi az olan istifadəçilər tərəfindən qısa müddətdə mənimsənilməsinə zəmanət  verilir

      

     Əlaqə