"Anbar" proqramı

"Anbar" proqramı  idarə, müəssisə və təşkilatların anbarlarında mal və material uçotunun avtomatlaşdırılması məqsədilə yaradılmışdır.

Proqramda azərbaycan, rusingilis dillərində işləmək və məlumatların hansı dildə daxil edilməsindən asılı olmayaraq, hesabatları paralel olaraq hər 3 dildə tərtib etmək mümkündür. Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kompüterin klaviaturasının AZRU şriftlərində işləmək mümkündür.

Bütün hesabatları MS Excel proqramına eksport etmək imkanı var.

Proqram Windows əməliyyat sisteminin bütün versiyalarında işləyir.

 

Proqramda müxtəlif hesabat formaları mövcuddur:

Malların mədaxili və məxarici qaimələri
Malların hərəkəti və qalığı haqqında hesabatlar
Satışdan əldə olunan gəlir və zərər haqqında analitik hesabat

 Qeyd:

"AzMuhasib v1.2" paketinə daxil olmayan və geniş imkanlara malik "Ticarət" proqramı tövsiyyə edilir:  Ticarət | AzMuhasib mühasibat proqramı

 
              
            
      Əlaqə