Əmək haqqı

"Əmək haqqı" proqramı idarə, müəssisə və təşkilatlarda mövcud qanunvericiliyə uyğun olaraq işçilərə əmək haqqı hesablamalarının aparılması üçün hazırlanmışdır.

Bütün hesabatların MS Excel proqramına eksport edilməsi imkanı var.

Proqram tək istifadəçi üçün Windows əməliyyat sisteminin bütün versiyalarında işləyir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Proqram aşağıdakı funksiyalardan ibarətdir:

  İşçilərin ştat cədvəl

  İşçilərin qeydiyyatı

  İşçilərin vəzifələrə təyinatı və aylıq maaşların qeydiyyatı

  Tənzimləmə modulunda əmək haqqına digər əlavələrin qeydiyyatı (mükafat, maddi yardım və s.) 

  Tənzimləmə modulunda əmək haqqından müxtəlif adda tutulmaların qeydiyyatı (borc, kredit və s.)  

  Əmək haqqı hesablamaları cədvəli  

  İstifadəçi tərəfindən təsdiqlənən normativlərə əsasən əmək haqqından hesablanmış tutulmalar (gəlir vergisi, DSMF-yə ayırmalar, həmkarlar təşkilatına ayırmalar və s.) 

  Hesablamalarda işçilərə güzəştlərin və digər əlavə şərtlərin də nəzərə alınması

  Hər bir işçi üçün iş qrafikinin tutulması və bu qrafikə uyğun əmək haqqı hesablanması

  İstənilən dövr üçün hesablama cədvəli, ödəniş cədvəli, hər bir işçinin haqq-hesab vərəqəsi formalarının çapı