Mühasibat uçotu üzrə standartlar

"Mühasibat uçotu haqqında" AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları

İctimai Sektor üçün Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartları

Kiçik və Orta Sahibkarlıq Subyektləri üçün Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları