Mühasibat uçotu

"Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunun icrası ilə əlaqədar olaraq, Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) və Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına (MUBS) əsaslanan, mühasibat uçotunun avtomatlaşdirilmış sistemi – "AzMuhasib" proqramı haqqında ətraflı məlumat verilir. 

Bununla yanaşı, Standartları və onların tətbiqi üzrə təlimatları http://www.maliyye.gov.az saytından sərbəst şəkildə yükləyə bilərsiniz. Standartların tətbiqi üzrə Şərhlər işlənib hazırlanmış və təsdiq edilmiş metodoloji təlimatlardır. Yeni məlumatların operativ qaydada əldə oluna biləcəyini nəzərə alaraq, müəssisələrdə maliyyə hesabatlarının hazırlanması üzrə məsul şəxslərin bu sayta tez-tez müraciət etmələrini tövsiyyə edirik. 

"AzMuhasib" proqramının Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına (MHBS) və Mühasibat Uçotunun Beynəlxalq Standartlarına (MUBS) uyğun yeni variantını əldə etmək uçün saytda göstərilmiş ünvana müraciət edə bilərsiniz.