Qiymətlər

                                                                                                                        

AzMuhasib v2.0

1 istifadəçi

1 kompüter

800 

şəbəkə

3 istifadəçi

1000 

AzMuhasib v1.0

1 istifadəçi

1 kompüter

500 

Ticarət

1 istifadəçi

1 kompüter

500 

şəbəkə

3 istifadəçi

700 

Online fərdi tədris

vaxt məhdudiyyəti yoxdur

1 istifadəçi

100