Xalis aktivlərdə/Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat

Əlavə 3

2023-cü il üzrə

 

_____________________ bələdiyyə təşkilatının

 

Xalis aktivlərdə/Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesaba

 

 

Qeydlər

 

Əsas Təşkilatın lkiyyətçirinə aid edilə bin

Azqların payı

Cəmi Xalis aktivlər/ Kapital

 

Ödənilmiş Səhmdar kapital

Digər ehtiyat fodla

Məzənnə fərqləri üzrə fondlar

 

Bölüşrül-məmiş mənfəət/ (ödənilməmiş zərər)

 

Cəmi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Əvvəlki hesabat vrünün əvvəlinə balans

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Uçot siyasətində dəyişikliklər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Əvvəlki hesabat dövrünün əvvəli düzəliş edilmiş balans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Əvvəlki hesabat dövrü üzXalis Aktivlər/Kapitalda dəyişikliklər:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Əmlakın yenidən qiymətləndirilməsinn qazanc və itkilər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

İnvestisiyaların yenidən qiymətləndirilməsinn qazanc və itkilər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Xarici ölkələrdə aparılan fəaliyyətlərinn yaranan məzənnə fərqi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Xalis Aktivlərdə/Kapitalda tanınan lir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Hesabat dövrü üzrə xalis mənfəət (zərər)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Dövrə aid cəmi tanınan

gəlirlər və xərclər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Əvvəlki hesabat dövrünün

sonuna balans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Hesabat dövüzrə Xalis Aktivlər/ Kapitalda dəyişikliklər:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Əmlakın yenidən qiymətləndirilməsindan qazanc və itkilər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

İnvestisiyalan yenidən qiymətləndirilməsinn qazanc və itkilər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Xarici ölkələrdə aparılan fəaliyyətlərindən yaranan məzənnə fərqi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Xalis Aktivlərdə/Kapitalda

tanınan gəlir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Hesabatvrü üzrə xalis mənfəət (rər)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Dövrə aid cəmi tanınan

gəlirlər və xərclər

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Hesabat dövrünün sonuna

balans

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RƏHBƏR:

 

 

BAŞ MÜHASİB: