Milli Mühasibat Uçotu Standartları

Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları

Büdcə Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartları

Qeyri-hökumət Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartı

Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının tətbiqi üzrə şərhlər və tövsiyələr