AzMuhasib v1.1

"AzMuhasib v1.1" proqramı Azərbaycan qanunvericiliyinin tələblərinə uyğun olaraq köhnə standartlar (köhnə hesablar planı) əsasında uçot aparan ictimai qurumlar və kiçik sahibkarlıq subyektlərində mühasibat uçotunun aparılması məqsədilə yaradılmışdır.

Proqramda müxabirləşmələrin köhnə hesablarla işləniləcəyinə baxmayaraq, maliyyə hesabatlarını Milli Muhasibat Uçotu Standartları formasında almaq imkanı var.

Proqramda AzərbaycanEnglish və Русский dillərində işləmək və məlumatların hansı dildə daxil edilməsindən asılı olmayaraq, mühasibat və maliyyə hesabatlarını hər 3 dildə əldə etmək mümkündür. 

Bütün cədvəllərin və maliyyə hesabatları formalarının MS Excel proqramına eksport etmək imkanı var. Məlumatları qabaqcadan hazırlanmış şablonlar (standart müxabirləşmələr) vasitəsi ilə daxil etmək, istənilən hesab üzrə analitik uçot təşkil etmək mümkündür. İstifadəçilər proqramın "Hesabatların dizayneri" modulu vasitəsi ilə istənilən cədvəlləri və maliyyə hesabat formalarını asanlıqla yarada və ya düzəlişlər edə bilərlər.

Proqram tək istifadəçi üçün Windows əməliyyat sisteminin bütün versiyalarında işləyir.

"AzMuhasib v1.1" proqramı aşağıdakı bölmələrdən ibarətdir:


Mühasibat yazılışlarının daxil edilməsi (memorial order), sənədlərin və hesabatların avtomatik hazırlanması:

Baş kitab

Hesablar, subhesablar, debitor/kreditor və təhtəl-hesab şəxslər üzrə dövriyyə cədvəlləri

 Şahmat cədvəli
 Avans hesabatı
 Kassa və bank hesabatları 
 Debitorlar və kreditorlar üzrə analitik uçot
 Satış üzrə analitik uçot
 Xərclər üzrə analitik uçot
 Cari hesablar üzrə gündəlik və dövri hesabatlar
 Balans
 Maliyyə hesabatları

Kassa sənədləri:

 
 Mədaxil orderləri 
 Məxaric orderləri

Bank sənədləri:

 
 Hesab-faktura 
 Ödəniş tapşırıqları
 Valyuta köçürmələri

Digər proqramlardan fərqli cəhətləri:

 
Azərbaycan qanunvericiliyinə uyğun hazırlanmışdır 
 Azərbaycan, Rus və İngilis dillərində işləmək və həmin dillərdə Excel proqramına eksport etmək imkanı var 
 İstənilən sayda müəssisənin uçotunu aparmaq mümkündür 
 Nizamlama imkanları geniş və sadə formadadır 
 Qanunvercilikdə və təlimatlarda dəyişiklik olduqda bunların bilavasitə istifadəçi tərəfindən yerinə yetirilməsi mümkündür 
 Mühasibat uçotunda mövcud olan son təlimatlar proqramda əksini tapmışdır

Proqrama əlavə olaraq, "Əmək haqqı""Anbar" və "Əsas vəsaitlər" modulları daxil edilmişdir.

  
  
  Proqramların stabil işləməsinə, iş prosesində rahatlığına və kompüterdə az iş təcrübəsinə malik olan istifadəçilər tərəfindən belə qısa müddətdə mənimsənilməsinə zəmanət verilir 
     
              
     Əlaqə