7.2. Bir neçə müəssisənin mühasibat uçotunun bir proqramda aparılması qaydaları