5.3. "Anbar" proqramının tənzimlənməsi qaydaları
"Anbar" proqramının fəaliyyətinin tənzimlənməsi məsələləri əsas menyunun "Utilit", "Pəncərələr" və "Kömək" elementləri vasitəsi ilə həll edilir. Bu elementlərin yerinə yetirdiyi funksiyalar "AzMuhasib" proqramındakı analoji elementlərin funksiyalarından heç nə ilə fərqlənmir. Ona görə də həmin funksiyaları burada izah etməyə ehtiyac yoxdur.