Mühasibat uçotu üzrə qanunvericlik aktları

“Mühasibat uçotu haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanları

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamları

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarları 

Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyinin normaiv-hüquqi aktları