Proqram təminatının qiymətləri

Q I Y M Ə T L Ə R

 

 

 

                                                                       AZN-lə

Adı

1 terminal

Şəbəkə

AzMuhasib v2.0

500

razılaşma

AzMuhasib v1.2 

300

x

AzMuhasib v1.1

300

x

AZM Anbar

300

razılaşma